Cosmin Popa

De la WikiLabs
(Redirecționat de la Utilizator:Cpopa)
Jump to navigationJump to search

DESFASURARE EXAMEN RESTANTA "CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE" (seriile III B si III D)

Examenul restanta pentru disciplina “Circuite integrate analogice” se va desfasura in datele de 30 august si 31 august 2021 (incepand cu ora 10 00) utilizandu-se MS TEAMS. Pentru inscrierea studentilor la examen este necesara trimiterea prin email la adresa cosmin_popa@yahoo.com, pana la data de 20 august 2021, a urmatoarelor informatii:

1. Grupa si seria actuale (pentru studentii care au examen diferenta, sunt necesare, suplimentar, grupa si seria in care a fost studentul in anul III, cand a sustinut examenul la disciplina Circuite integrate analogice);

2. O fotografie clara a legitimatiei de student si a cartii de identitate (informatiile legate de serie, numar, CNP si adresa pot fi mascate);

3. ID-ul si username-ul aferente MS TEAMS.


Carieră universitară

Perioadă Organizație Poziție Descriere
2014 - prezent Universitatea Politehnica din București Profesor universitar în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice. Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent.

Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiect la disciplinele "Analog Integrated Circuits", "Analog Schaltungen" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice" şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 1998/1999 până în prezent.

2012 - 2014 Universitatea Politehnica din București Conferentiar în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice.
2004 - 2012 Universitatea Politehnica din București Șef de lucrări în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice.
1997 - 2004 Universitatea Politehnica din București Preparator/asistent universitar în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice.

Educație

Perioadă Universitate Descriere
1999 - 2012 Darmstadt University of Technology, Institute of Microelectronic Systems Specializări şi stagii doctorale şi de cercetare în domeniul circuitelor VLSI CMOS analogice
2003 Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Doctor inginer (SUMMA CUM LAUDE)
1999 Institut National Polytechnique de Grenoble, Franţa Stagiu doctoral şi de cercetare în domeniul circuitelor VLSI CMOS analogice
1997 Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Inginer

Activitate didactică

 1. Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent.
 2. Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiect la disciplinele "Analog Integrated Circuits", "Analog Schaltungen" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice" şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 1998/1999 până în prezent.

Activitatea științifică și de cercetare

Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în cercetări în domeniul modelării, simulării, proiectării şi optimizării performanţelor circuitelor integrate VLSI analogice şi mixte. Cercetările s-au orientat atât spre aspecte fundamentale (modelarea matematică a dispozitivelor MOS), cât şi spre unele probleme aplicative (proiectarea referinţelor de tensiune şi curent cu corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură şi a senzorilor de temperatură integraţi, implementarea tehnicilor de liniarizare a structurilor diferenţiale, circuitelor transconductanţă şi rezistenţelor active CMOS sau implementarea în tehnologie CMOS a circuitelor de calcul analogic şi a sistemelor complexe de calcul vectorial). În contextul extrem de restrictiv al apropierii dimensiunilor dispozitivelor MOS de limitele tehnologice şi al alterării continue a calităţii parametrilor de model asociate acesteia, redefinirea premiselor proiectării circuitelor integrate VLSI CMOS a presupus completarea ariei cercetărilor prin dezvoltarea unor tehnici de proiectare şi optimizare a performanţelor specifice nanostructurilor integrate de mică putere şi joasă tensiune. Coordonarea proiectelor de cercetare a reprezentat o componentă importantă a activităţii ştiinţifice, stimulând concentrarea eforturilor în cadrul unor echipe internaţionale în vederea maximizării performanţelor structurilor studiate. Rezultatele obţinute au fost validate prin publicarea unui număr important de lucrări în reviste de specialitate şi în volumele conferinţelor internaţionale de prestigiu, precum şi prin publicarea la editura Springer a trei monografii referitoare la tehnici de corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură a referinţelor de tensiune şi la sinteza structurilor computaţionale pentru procesarea analogică de semnal. Activităţile de cercetare ştiinţifică s-au realizat în paralel cu activităţile didactice (curs, seminar, laborator şi proiect), în cadrul unor discipline specifice domeniilor de competenţă profesionale.

Premii obtinute

 1. Premiul Tudor Tănăsescu, acordat în anul 2013 de Academia Română pentru lucrarea Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing, publicată la Editura Springer;
 2. Premiul In Hoc Signo Vinces, distincţia Magna Cum Laude pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, acordat în anul 2006 de Consiliul National al Cercetării Stiinţifice din Invăţământul Superior;
 3. Premiul In Tempore Opportuno, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, acordat în anul 2008 de Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Conducător de doctorat

în cadrul Scolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din Universitatea Politehnica din Bucureşti, în Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (din anul 2014).

Publicare cărţi

 1. Publicarea a 3 cărţi la Editura SPRINGER în calitate de unic autor;
 2. Publicarea a 3 cărţi la Editura Printech în calitate de unic autor;
 3. Publicarea a 2 culegeri de probleme şi îndrumare de laborator.

Cărți

 1. Anca Manolescu, Anton Manolescu, Cosmin Popa, "Circuite integrate analogice", 2005;
 2. Anca Manolescu, Anton Manolescu, Cosmin Popa, "Analiza şi proiectarea circuitelor integrate analogice VLSI CMOS", Editura Printech, 2006, ISBN 978-973-718-576-1.
 3. Cosmin Popa, "Superior-Order Curvature-Correction Techniques for Voltage References", Springer Publishing House, 2009, ISBN 978-1-4419-0415-7;
 4. Cosmin Popa, "Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing", Springer Publishing House, 2011, ISBN 978-1-4614-0402-6;
 5. Cosmin Popa, “Current-Mode Analog Nonlinear Function Synthesizer Structures”, Springer Publishing House, 2013
 6. Cosmin Popa, “Analiza si simularea circuitelor integrate analogice fundamentale”, Editura Printech, 2013;
 7. Cosmin Popa, “Structuri CMOS neliniare pentru procesarea analogica de semnal”, Editura Printech, 2013.

Publicare articole în reviste internaţionale de prestigiu (ISI) - selectii

 1. 2 articole publicate în IEEE Transactions on VLSI Systems (factor de impact: 1,218);
 2. 2 articole publicate în Microelectronics Journal (factor de impact: 0,912);
 3. 3 articole publicate în Springer Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing (factor de impact: 0,553);
 4. 3 articole publicate în International Journal of Electronics (factor de impact: 0,509);
 5. 1 articol publicat în EURASIP Journal on Advanced in Signal Processing (factor de impact: 0,81).

Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI

 1. Cosmin Popa, “Improved Linearity CMOS Multifunctional Structure for VLSI Applications”, Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2007, pg. 157-165
 2. Cosmin Popa, “Improved Accuracy Pseudo-Exponential Function Generator with Applications in Analog Signal Processing”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, Volume: 16, Issue: 3, ISSN: 1063-8210, 2008, pg. 318-321
 3. Cosmin Popa, “Optimal Superior-Order Curvature-Corrected Voltage Reference Based on the Weight Difference of Gate-Source Voltages”, Springer Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Issue 1, 2008, ISSN:0925-1030, pg. 1-6 (impact factor 0.452/2010)
 4. Cosmin Popa, “Negative Resistance Active Resistor with Improved Linearity and Frequency Response”, Journal of Circuits, Systems and Computers, 2009, pp. 1-10
 5. Cosmin Popa, “Logaritmical Curvature-Corrected Voltage Reference with Improved Temperature Behavior”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 18, No. 3, 2009, pp. 519-534
 6. Anca Manolescu, Cosmin Popa, “Low-Voltage Low-Power Improved Linearity CMOS Active Resistor Circuits”, Springer Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2009, pp. 373-387
 7. Anca Manolescu, Cosmin Popa, “CMOS Differential Structure with Improved Linearity and Increased Frequency Response”, Revue Roumaine des Sciences Techniques, 2010, pp. 191-200
 8. Cosmin Popa, “CMOS Logarithmic Curvature-Corrected Voltage Reference by Using a Multiple Differential Structure”, Revue Roumaine des Sciences Techniques, 2010, pp. 436-444
 9. Cosmin Popa,“Low-Power Low-Voltage Superior-Order Curvature Corrected Voltage Reference”, International Journal of Electronics, Volume 97, Issue 6, 2010, pg. 613-622
 10. Anca Manolescu, Cosmin Popa, “A 2.5GHz CMOS Mixer with Improved Linearity”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume 20, Number 2, April 2011, pp. 233-242
 11. Cosmin Popa,“ Low-Voltage Low-Power Superior-Order Curvature Corrected Voltage Reference”, Springer Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2010, pg. 233-238
 12. Cosmin Popa,“ Improved Linearity Low Area CMOS Multifunctional Structures”, International Journal of Electronics, Volume 98, Issue 8, 2011, pp. 995-1023
 13. Cosmin Popa,“Current-Mode Euclidean Distance Circuit Independent on Technological Parameters”, International Journal of Electronics, Volume 98, Issue 11, 2011, pp. 1483-1501
 14. Cosmin Popa, “Multifunctional CMOS Structure with Improved Linearity”, Journal of Circuits, Systems and Computers, 2011, Volume 20, Issue 7, pp. 1261-1275
 15. Cosmin Popa, “Low-Voltage Improved Accuracy Gaussian Function Generator with Fourth-Order Approximation”, Microelectronics Journal, 2012, Volume 43 Issue 8, August 2012, pp. 515-520
 16. Cosmin Popa, “High-Accuracy Function Synthesizer Circuit with Applications in Signal Processing”, EURASIP Journal on Advanced in Signal Processing, 2012
 17. Cosmin Popa, “Improved Accuracy Current-Mode Multiplier Circuits with Applications in Analog Signal Processing “, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. PP, Issue 99, 2013
 18. Cosmin Popa, “Low-Voltage CMOS Current-Mode Exponential Circuit with 70dB Output Dynamic Range”, Microelectronics Journal, 2013

Articole publicate în reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale

 1. Cosmin Popa, “Linearity Improvement Design Technique for a CMOS Differential Amplifier”, Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Bucharest, 2000, pp. 51-60;
 2. Cosmin Popa, “BiCMOS High Precision Temperature Transducer”, Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Bucharest, 2000, pp. 15-22;
 3. Cosmin Popa, “High Precision Temperature Transducer”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara, 2000, pp. 93-96;
 4. Cosmin Popa, “CMOS Programmable Current-Mode Computational Circuit with Improved Accuracy for VLSI Applications”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara,, Tomul 49(63), Fascicola 1, 2004, ISSN 1583-3380, pp. 122-125;
 5. Cosmin Popa, “New Reducing Complexity Techniques for Computational Circuits Using bulk-driven Subthreshold-Operated and FGMOS Devices”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara,Tomul 49(63), Fascicola 1, 2004, ISSN 1583-3380, pp. 126-130;
 6. Cosmin Popa, “Improved Linearity Active Resistor Using MOS and Floating-Gate MOS Transistors”, Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2006
 7. Cosmin Popa, Anca Manolescu, Anton Manolescu, “Superior-Order Curvature-Corrected Voltage Reference with Improved Performances”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara, 2006
 8. Cristian Mamo, Cosmin Popa, “Superior-Order Curvature-Corrected CMOS Voltage Reference Using a Threshold Voltage Extractor and an Asymmetrical Differential Amplifier”, Anals of University of Craiova, 2006
 9. Cosmin Popa, “Superior-Order Approximation Pseudo-Exponential Circuit”, Anals of University of Craiova, 2006
 10. Cosmin Popa, “Active Resistor with Improved Linearity for Analog Signal Processing”, Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2006
 11. Cosmin Popa, “Improved Linearity Active Resistor with Negative Equivalent Resistance”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara, Tom 51(65), Fascicola 1-2, 2006
 12. Cosmin Popa, Anca Manolescu, Anton Manolescu, “Integrated Nanostructure with Improved Temperature Dependence”, Anals of University of Craiova, 2007, Electrical Engineering series
 13. Cosmin Popa, “Low-Voltage Low-Power Curvature-Corrected Voltage Reference Circuit Using DTMOSTs”, Lecture Notes in Computer Science, 2007, Springer, pp. 117-124
 14. Cosmin Popa, “CMOS Voltage References with Improved Temperature Behavior Using Subthreshold-Operated MOS Devices”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara, 2008
 15. Cosmin Popa, “CMOS Multiplier Circuit with Improved Linearity”, Transactions on Electronics and Communications Scientific Bulletin of University “Politehnica” of Timişoara, 2008
 16. Cosmin Popa, “A New FGMOST Euclidean Distance Computational Circuits Based on Algebraic Mean of the Input Potentials”, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2009, pp. 459-466
 17. Cosmin Popa, “Superior-Order Curvature-Corrected Voltage Reference Using a Current Generator”, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2010, pp. 12-21


Articole publicate în volumele unor manifestari ştiintifice internaţionale cotate ISI (selectii)

 1. Cosmin Popa, "A 0.35 µm CMOS Linear Differential Amplifier Independent of Threshold Voltage"", The 4th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, ASDAM 2002, Slovacia, 2002, pg. 227-230;
 2. Cosmin Popa, "Superior-Order Curvature-Correction CMOS Smart Temperature Sensor"", The 4th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, ASDAM 2002, Slovacia, 2002, pg. 373-376;
 3. Cosmin Popa, Daniela Coadă, "A New Linearization Technique for a CMOS Differential Amplifier Using Bulk-Driven Weak-Inversion MOS Transistors"", International Symposium on Circuits and Systems, SCS 2003, Iaşi, România, pg. 589-592;
 4. Mitrea, O.; Popa, C.; Manolescu, A.M.; Glesner, M.; "A linearization technique for radio frequency CMOS Gilbert-type mixers", Electronics, Circuits and Systems, 2003. ICECS 2003. Proceedings of the 2003 10th IEEE International Conference on , vol. 3, 2003, pg. 1086 – 1089;
 5. Cosmin Popa, "CMOS Current-Mode Pseudo-Exponential Circuits with Superior-Order Approximation"", IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Italy, 2003 (doar CD);
 6. Cosmin Popa, "CMOS Pseudo-Exponential Circuit Based on A New Average Potential Principle"", The 8th International Workshop on Symbolic Methods and Applications to Circuit Design, SMACD 2004, Polonia;
 7. Cosmin Popa, "Current-Mode Euclidean Distance Circuit Independent on Technological Parametrs"", The 28th Edition Annual Semiconductors Conference, Sinaia, Romania, 2005, pg. 459-462;
 8. Cosmin Popa, "An Improved Performances FGMOS Voltage Comparator for Data Acquisition Systems"", MIEL 2006, pg. 420-423;
 9. Cosmin Popa, "CMOS Nanostructure with Auto-Programmable Thermal Loop and Superior- Order Curvature Corrected Technique"", IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference 2007, Poland, pg. 5-8;
 10. Cosmin Popa, "Linearity Evaluation Technique for CMOS Differential Amplifier"", The 26th International Conference on Microelectronics, MIEL 2008, pg. 451-454;
 11. Cosmin Popa, "Programmable CMOS Active Resistor Using Computational Circuits"", The 31th Edition Annual Semiconductors Conference, Sinaia, Romania, CAS 2008, pg. 389-392;
 12. Cosmin Popa, "Computational Circuits Using Bulk-Driven MOS Devices", IEEE International Conference EUROCON 2009, pg. 246-251;
 13. Cosmin Popa, "Multiplier Circuit with Improved Linearity using FGMOS Transistors"", International Symposium ELMAR 2009, pg. 159-162;
 14. Cosmin Popa, "A New CMOS Current-Mode Classifier Circuit for Statistics Applications"", Proceeding NN'09 Proceedings of the 10th WSEAS international conference on Neural networks, 2009;
 15. Cosmin Popa, "High Accuracy CMOS Multifunctional Structure for Analog Signal Processing"", The 32th Edition Annual Semiconductors Conference, CAS 2009, Sinaia, Romania, pg. 427-430;
 16. Cosmin Popa, "CMOS Multifunctional Computational Structure with Improved Performances", The 33th Edition Annual Semiconductors Conference, CAS 2010, Sinaia, Romania, pg. 471-474;
 17. Cosmin Popa, "Improved Linearity CMOS Active Resistor Based on the Mirroring of the Ohm Law", The 17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2010, Athens, pg. 455-458;
 18. Cosmin Popa, "Improved Linearity CMOS Differential Amplifiers with Applications in VLSI Designs"", International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC 2010, Timisoara, pg. 29-32;
 19. Cosmin Popa, "CMOS Voltage Reference with Superior-Order Curvature-Correction"", 10th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2011, pg. 1-4
 20. Cosmin Popa, “Improved Accuracy Thermal Nanostructure”, IEEE International Conference on Computer as a Tool (EUROCON), 2011, pp. 1-4
 21. Cosmin Popa, “Controllable Equivalent Resistance CMOS Active Resistor with Improved Accuracy and Increased Frequency Response”, The 24th European Modeling & Simulation Symposium, EMSS 2011, pp. 1-4.
 22. Cosmin Popa, “Improved Accuracy Thermal Nanostructure“, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2011, Lisabona, pp. 1-4
 23. Cosmin Popa, “Pseudo-Exponential Computational Circuit With Improved Accuracy and Frequency Response”, 35th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MEET 2012, Croatia, pp. 83-86
 24. Cosmin Popa, “Improved Linearity CMOS Active Resistor Structure“, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2013, Croatia
 25. Cosmin Popa, “CMOS Computational Circuits with Improved Performances”, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2013, Croatia

Proiecte de cercetare

 1. Director de proiect în 6 proiecte de cercetare şi coordonator partener pentru un proiect de cercetare (proiecte obţinute prin competiţii naţionale: PCCA, IDEI, CEEX);
 2. Membru în echipa de cercetare în 15 proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională.

În calitate de director

 1. "Reţele computaţionale integrate de mică putere şi joasă tensiune cu performanţe optimizate pentru implementarea în nanotehnologiile actuale" (Programul de cercetare IDEI, cod proiect ID_916, 2007-2010, suma finanţată 500 000 RON)
 2. "Tehnici moderne de optimizare a comportamentului termic al sistemelor nanoelectronice integrate de mare precizie, joasă tensiune şi foarte mică putere" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 18, 2006-2008, suma finanţată 100.000 RON)
 3. "Nanostructuri integrate de mică putere şi joasă tensiune cu performanţe optimizate pentru aplicaţii de mare precizie" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 17, 2006-2008, suma finanţată 100.000 RON)
 4. "Circuite VLSI CMOS de mare viteză şi mare precizie optimizate pentru nanotehnologii, cu aplicaţii in procesarea analogică de semnal" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 9, 2005-2007, suma finanţată 100.000 RON)
 5. "Sisteme termice autoprogramabile integrate de înaltă performanţă optimizate pentru tehnologii CMOS nanometrice cu aplicaţii în echipamente de măsură şi control de mare precizie" (Tema 5, cod CNCSIS 50, 2005-2006, suma finanţată 20.000 RON)
 6. "Structuri VLSI de putere redusă şi înaltă performanţă pentru implementarea funcţiilor matematice şi de calcul vectorial: parametri, tehnici de circuit, algoritmi de proiectare" (Tema 9, cod CNCSIS 16, 2003-2004, suma finanţată 9.600 RON)

În calitate de membru al echipei de cercetare

 1. "Algoritmi pentru analiza şi sinteza semnalului vocal cu aplicaţii la terminale pentru telecomunicaţii" (tema A91, MCT, 1996-1998) ;
 2. "Modernizarea simulării circuitelor integrate analogice prin abordare ierarhică" (tema A14, ANSTI, 1998-1999);
 3. "Modelarea câmpurilor Laplace-ene în structuri distribuite" (tema A30, MCT, 1998-2000);
 4. "Tehnologii şi algoritmi în modelarea, proiectarea şi utilizarea microsistemelor integrate" (tema A58, 1998-2001);
 5. "Simulare ierarhică unitară a interfeţelor inteligente din microsisteme" (tema A67, ANSTI, 1999-2000);
 6. "Algoritmi pentru recunoasterea formelor utilizaţi în automătizari" (tema A16, ANSTI, 1999-2001);
 7. "Modernizarea componentelor optoelectronice necesare transmisiei pe cale optică a informaţiei" (tema 147, CNCSIS, 2000-2002);
 8. "Reţele de senzori fără fir (wireless) pentru monitorizarea proceselor pe suprafeţe mari; probleme specifice, metode de abordare, dezvoltarea de protocoale de mică putere specifice" (tema B61, ANSTI, 2000-2002);
 9. "Integrarea în siliciu a instrumentelor software pentru prelucrarea imaginilor şi a semnalului audio pornind de la limbaje de nivel înalt" (tema 146, CNCSIS, 2001-2002);
 10. "Tehnici moderne de proiectare a referinţelor de tensiune VLSI CMOS cu performanţe optimizate în vederea realizării unor circuite integrate analogice de mare performanţă" tema 37, CNCSIS, 2004-2006);
 11. "Tehnici de liniarizare a structurilor VLSI CMOS cu performanţe optimizate pentru tehnologii nanometrice în vederea realizării unor circuite integrate analogice de mare performanţă" (tema 38, CNCSIS, 2004-2006);
 12. "Electronică organică. Tehnologii, noi dispozitive, modele şi circuite" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 2, 2005-2007, suma aprobată: 300.000 RON) ;
 13. "Circuite integrate mixte de joasă tensiune şi mică putere cu performanţe superioare destinate prelucrării inteligente a semnalelor şi reducerii consumului de energie" (CNCSIS, 2007-2008, suma aprobată: 300.000 RON);
 14. "Circuite integrate VLSI pentru radiocomunicaţii moderne optimizate pentru nanotehnologiile actuale" (Programul de cercetare IDEI, cod proiect ID_1045, 2007-2010, suma aprobată: 800.000 RON);
 15. "Dispozitive electronice organice - tranzistoare şi alte dispozitive cu straturi subţiri pe substrate flexibile. Aplicaţii în domeniul senzorilor optici şi chimici" (Programul de cercetare IDEI, cod proiect ID_1046, 2007-2010, suma aprobată: 800.000 RON).

Laborator CIA

Cursuri